• info@dadavaranparseh.com

 • شماره تماس :09177383936

 • ساعت کاری :8:30 صبح تا 7 بعدازظهر با وقت قبلی

طلاق از طرف مرد

مرد همیشه حق طلاق دارد و برای اینکه همسر خود را طلاق بدهد، نیازی به شرطهایی که در سند ازدواج آمده است، ندارد. ولی زمانیکه مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حق و حقوق همسر خود را به صورت کامل به او بدهد. این حقوق عبارتست از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی.)

مهریه در طلاق از طرف مرد

مهریه به مالی (سکه یا وجه نقد و یا ملک) میگویند که در زمانیکه مرد و زن عقد میکنند تعیین میشود و مرد مجبور میشود که آنرا به زن پرداخت کند. ولی معمولا در طول دوران زندگی مرد مهریه به به زن خود نمیدهد و یا زن مهریه را از شوهرش نمیخواهد.

ولی در صورتیکه مرد بخواهد زن خود را به هر دلیلی طلاق بدهد، باید تکلیف مهریه را مشخص کند و یا مهریه را به زن خود بدهد.

در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن داده شود و در صورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند و یا اموال او را بعد از معرفی توقیف کند. مثلا مرد یک خودرو دارد و زن میتواند با معرفی پلاک خودرو، آنرا بابت مهریه توقیف کند.

اعسار از پرداخت مهریه در طلاق از طرف مرد

اصل بر اینست که مهریه عندالمطالبه است، یعنی مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه به همسر خود را دارد. مگر اینکه مرد ادعا کند که درامد مالی و کافی برای دادن مهریه به صورت یکجا ندارد.

اگر مرد توانایی مالی خوبی نداشته باشد، از دادن مهریه معاف نمیشود. یعنی اینطور نیست که اگر مردی ورشکسته شده باشد و یا چندین طلبکار داشته باشد، دیگر لازم نباشد که به زن خود مهریه بدهد.

بلکه اگر مرد بتواند ثابت کند که درامد خود کم است و یا هیچ ملک و خانه و ماشینی برای دادن آن به همسر خود ندارد، میتواند با دادن دادخواست اعسار، مهریه را به صورت قسطی به زن بدهد.

بعضی از افراد فکر میکنند که اگر مرد دادخواست طلاق بدهد، دیگر دادخواست اعسار او را دادگاه قبول نمیکند. این افراد سخت در اشتباه هستند به دلیل اینکه اینطور نیست و اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد، دادگاه اعسار او را قبول میکند.

نفقه در طلاق از طرف مرد

مرد در هر زمانی حق طلاق دارد. یعنی میتواند بدون داشتن هیچ دلیل قانونی برای طلاق همسر خود اقدام کند و نیازی به شروط 12 گانه ضمن عقد که در سند ازدواج قید شده است ندارد.

ولی زمانیکه مرد قصد طلاق همسر خود را دارد به دلیل اینکه حق زن ضایع نشود باید تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت کند که یکی از آنها نفقه زن میباشد.

یعنی بررسی میشود که زن و شوهر چند سال با یکدیگر زندگی مشترک دارند و سپس بر اساس شان خانوادگی زن و درامد شوهر، میزان نفقه توسط دادگاه مشخص خواهد شد و مرد هم قبل از طلاق باید آن را پرداخت کند.

در صورتیکه مرد حقوق زن را که شامل نفقه میشود، پرداخت نکند نمیتواند همسرش را طلاق دهد.

اجرت المثل و نحله در طلاق از طرف مرد

بعد از اینکه زن و مرد باهم ازدواج کردند، زن کارهایی را در منزل انجام میدهد. مثل اینکه غذا درست میکند و یا خانه را مرتب میکند. اصل بر اینست که زن اینکار ها را به صورت مجانی انجام نداده است.

اجرت المثل هم دستمزدی است که به خاطر کارهایی که زن در منزل انجام داده است به زن تعلق میگیرد. اگر زن بگوید کارهایی که انجام داده است، مجانی باشد، دادگاه دستمزدی را تعیین میکند که به آن نحله میگویند.

زمانیکه مرد قصد دارد زن خود را طلاق بدهد، باید اجرت المثل و یا نحله را به زن بدهد که میزان اجرت المثل توسط دادگاه تعیین میشود.

اگر تقاضای طلاق که از سوی مرد شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا بد اخلاقی و رفتار زن باشد، در این صورت اجرت المثل به زن داده نمیشود.

نگهداری فرزندان در طلاق از طرف مرد

اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد، نگهداری از فرزندان مشترک مطابق قانون میباشد.

یعنی نگهداری فرزند پسر و فرزند دختر تا سن 7 سالگی با مادر میباشد.

در صورتیکه فرزند  پسر باشد از سن 7 سالگی تا سن 15 سالگی، نگهداری او با پدر میباشد.

در صورتیکه فرزند دختر باشد از سن 7 سالگی تا سن 9 سالگی، نگهداری او با پدر میباشد.

بعد از اینکه دختر به سن 9 سالگی رسید و یا پسر به سن 15 سالگی رسید، خودشان میتوانند انتخاب کنند که بعد از این با پدر زندگی کنند و یا مادر.

پسر تا سن 18 سالگی میتواند از پدر نفقه بگیرد و اگر هم سنش بیشتر بود ولی مشغول ادامه تحصیل بود نفقه به او تعلق میگیرد.

دختر هم تا زمانیکه مجرد است، به شرط اینکه کاری نداشته باشد، میتواند از پدر نفقه دریافت کند.

در زمانی هم که نگهداری از فرزند با مادر میباشد، پدر باید نفقه آنها را بدهد و دادن نفقه بر عهده مادر نیست.

شرط تنصیف دارایی در طلاق از طرف مرد

یکی از شرطهایی که در سند ازدواج وجود دارد و مرد و زن آنرا امضا میکنند، شرط تنصیف دارایی است.

شرط تنصیف دارایی به این معنی میباشد که اگر مرد بدون هیچ دلیل منطقی بخواهد زن خود را طلاق بدهد، دادگاه اموالی که مرد بعد از عقد بدست آورده است را محاسبه میکند و تا نصف آن را به زن میدهد.

مثلا اگر مرد بعد از عقد یک ویلا در شمال به قیمت 200 میلیون تومان خریده باشد، زمانیکه میخواهد زن خود را طلاق بدهد، دادگاه میتواند تا نصف آنرا به زن بدهد. یعنی تا 100 میلیون تومان.

اگر دلیل طلاق از طرف مرد، به دلیل عدم تمکین زن باشد، مرد نیازی نیست که تا نصف اموالش را به زن بدهد.

رجوع زن و مرد به زندگی بعد از طلاق از طرف مرد

بعد از اینکه مرد، همسر خود را طلاق داد، میتواند در زمان عده که سه ماه و ده روز میباشد، به زن خود رجوع کند. یعنی دیگر لازم نیست که مراسم و تشریفات عقد انجام شود، بلکه بدون این مراسم مرد به زن میتواند رجوع کند.

ولی اگر طلاق از طرف مرد نباشد، مرد نمیتواند به زن خود رجوع کند.

در طلاق از طرف مرد، به هیچ عنوان زن حق رجوع به مرد را نخواهد داشت و فقط مرد میتواند به زن رجوع کند.

مراحل طلاق از طرف مرد

 1. اگر تصمیم خود را برای گرفتن طلاق گرفته اید میتوانید به یکی از شیوه های زیر برای گرفتن طلاق اقدام کنید. (امیدواریم که از این تصمیم صرف نظر کنید.)
 2. شما میتوانید خودتان برای طلاق دادن زن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
 3. شما میتوانید برای اطلاع از چگونگی طلاق و پرداخت حق و حقوق زن با وکیل طلاق از طرف مرد به صورت تلفنی گفتگو کنید تا شما را برای طلاق در دادگاه راهنمایی کند.
 4. شما باید برای طلاق، دادخواست تنظیم کنید که در صورت نیاز و نداشتن اطلاعات کافی میتوانید برای تنظیم دادخواست با وکیل طلاق مشورت کنید.
 5. شما میتوانید برای طلاق یکطرفه در کمترین زمان و بدون حضور خود در دادگاه، با وکیل طلاق و با تجربه به صورت حضوری مشورت کنید و در صورت نیاز وکیل بگیرید و بعد از مشخص شدن حق و حقوق زن، به وکیل وکالت بدهید که اینکار را به جای شما انجام دهد.
 6. اگر برای طلاق از طرف مرد قصد داشته باشید که وکیل بگیرید باید مدارک زیر را به وکیل تحویل بدهید.

مدارک طلاق از طرف مرد

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه مرد
 3. اصل کارت ملی مرد

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید کپی آن را از دفترخانه ای که عقد کرده اید دریافت کنید.

آدرس

آدرس :

ایران ، استان فارس، شهر شیراز،فرهنگ شهر،نرسیده به آتش نشانی،خدفاصل کوچه 42و 44،پلاک 113 واحد2، موسسه حقوقی دادآوران سرزمین پارسه

شماره تماس :

09177383936

فکس:

-

آدرس ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی:

تصویر

آخرین مطالب

01 مهر 1396 / Super User
01 مهر 1396 / Super User
01 مهر 1396 / Super User
01 مهر 1396 / Super User